AirAsia – Bay Đông Nam Á Chỉ Từ 10 USD

1083 0

13921120_1226978960680581_1929370468400626442_n

Mừng kỷ niệm 49 năm thành lập cộng đồng ASEAN, AirAsia khuyến mại giá vé chỉ từ 10 USD và Nhân đôi điểm BIG. Khởi hành từ 9/8/2016 – 6/4/2017

Đặt vé từ nay đến 14/8/2016.

Giá vé CHƯA THUẾ MỘT CHIỀU từ:
– Tp.HCM / Hà Nội – Bangkok : 10 USD
– Tp.HCM – Kuala Lumpur / Johor Bahru : 10 USD
– Hà Nội – Kuala Lumpur : 35 USD
– Đà Nẵng – Kuala Lumpur: 45 USD
Nối chuyến ở Bangkok
– Tp.HCM – Yangon : 33 USD
– Tp.HCM – Krabi : 46 USD
– Tp.HCM – Luang Prabang : 82 USD
Nối chuyến ở Kuala Lumpur
– Hà Nội – Penang : 63 USD
– Đà Nẵng – Jakarta: 95 USD

Theo AirAsia

In this article

Join the Conversation

%d bloggers like this: