*Cập nhật 18/6/2018* Đặt phòng khách sạn – Mã khuyến mãi/Giảm giá/Ưu đãi đặc biệt/Coupon code Hotels.com Agoda Expedia Booking.com

24850 8

*Cập nhật*: 18/6/2018

 

Agoda.com

Ưu đãi dành cho thẻ Visa phát hành tại Việt Nam: Giảm 10% trên giá phòng tốt nhất của Agoda. Thời gian đặt phòng: 15/12/2015 – 31/01/2016, thời gian lưu trú: 15/12/2015 – 30/04/2016. Link đặt phòng

Agoda Việt Nam đưa ra ưu đãi với các chủ thẻ tín dụng (Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng cho các khách sạn có dòng chữ “Khuyến mãi hợp lệ”):

 • Sacombank
 1. *Hết hạn* Giảm 10% trên giá đã giảm cho chủ thẻ tín dụng, giảm 5%-7% cho chủ thẻ Sacombank còn lại, thời gian đặt phòng: Từ nay – 31/12/2017, thời gian lưu trú : nay – 31/3/2018. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/sacombank
 • *Hết hạn* Maritime Bank (thời gian đặt phòng từ nay đến hết 30/6/2017): Giảm thêm 5% cho các chủ thẻ Quốc tế của Maritime Bank. Giảm thêm 7% cho chủ thẻ Quốc tế Maritime Bank Platinum, thời gian lưu trú: Từ nay – 30/9/2017. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/maritimebank/
 • Techcombank
 1. *Hết hạn* Chương trình ưu đãi dài hạn: Giảm 5% trên giá đã giảm cho chủ thẻ Visa Techcombank hạng Vàng và Chuẩn. Giảm 7% trên giá đã giảm cho chủ thẻ Techcombank Visa Platinum, thời gian đặt phòng: Từ nay đến 31/12/2017, thời gian lưu trú : Từ nay đến 31/03/2018. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/techcombank
 • Vietinbank  Giảm thêm 7% trên giá đã giảm cho chủ thẻ tín dụng/ghi nợ hạng Bạch Kim (Platinum). Các chủ thẻ tín dụng/ghi nợ khác được giảm 5% trên giá đã giảm, thời gian đặt phòng: Từ nay đến 31/12/2016, thời gian lưu trú : Từ nay đến 31/3/2016. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/vietinbank
 • Citibank
 1. *Hết hạn* Giảm 7% cho chủ thẻ Platinum. Giảm 5% cho chủ thẻ hạng Gold. Ưu đãi này áp dụng cho tất cả các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước trên toàn thế giới trừ Việt Nam, thời gian đặt phòng: Từ nay đến 31/12/2016, thời gian lưu trú: Từ nay đến 31/03/2017. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/citibankvn
 2. *Hết hạn* Giảm thêm 7% cho chủ thẻ tín dụng hạng Platinum và giảm thêm 5% cho chủ thẻ tín dụng hạng Gold khi đặt phòng khách sạn tại Việt Nam, thời gian đặt phòng: Từ nay đến 31/12/2017, thời gian lưu trú: Từ nay đến 31/03/2018. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/citibankvnpromo
 • Eximbank:
 1. *Hết hạn* Giảm 7% cho chủ thẻ Visa Platinum Giảm 5% chủ thẻ quốc tế khác, thời gian đặt phòng: Từ nay – 30/6/2017, thời gian lưu trú: Từ nay – 30/09/2017. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/eximbank
 • HSBC
 1. *Hết hạn* Giảm 10% vào mỗi Thứ 6 cho chủ thẻ tín dụng HSBC, thời gian khuyến mãi: 13/5 đến 17/7/2016. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/hnapromo
 2. Giảm 7% cho chủ thẻ Premier/Visa Platinum. Giảm 5% chủ thẻ quốc tế khác. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/hna
 • ANZ
 1. Thẻ Tín Dụng ANZ Travel Visa Platinum tích lũy dặm đổi voucher trên Agoda. Xem chi tiết
 2. *Hết hạn* Giảm 7% trên giá đã giảm áp dụng với thẻ tín dụng của ANZ, thời gian đặt phòng: Từ nay đến hết 1/4/2017, thời gian lưu trú: Từ nay – 1/10/2017. Link đặt phòng:https://www.agoda.com/vi-vn/anzvietnampromo
 • Vietcombank
 1. *Hết hạn* Giảm thêm 7% trên giá đã giảm cho chủ thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế hạng Platinum trở lên, giảm thêm 5% trên giá đã giảm cho tất cả chủ thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế còn lại, thời gian đặt phòng: Từ nay – 31/12/2017, thời gian lưu trú: Từ nay – 31/03/2018. Link đặt phòng: http://www.agoda.com/vi-vn/vietcombank

Hotels.com

Chương trình giảm giá Hotels.com:

 • Ưu đãi trong ngày: Có thể giảm đến 50% giá phòng (xem tại đây)
 • Ưu đãi phút chót: Đặt phòng hôm nay, đi du lịch ngay ngày mai (xem tại đây)
 • Tích lũy 10 đêm nhận 1 đêm miễn phí (xem tại đây)

Hotels.com – Ưu đãi của chủ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ:

 • VP Bank (thời hạn: đến 16/9/2016): Giảm 10% khi đặt phòng bằng VPBank MasterCard. Link đặt phòng: http://www.hotels.com (Nhập số thẻ Mastercard, nhận mã ưu đãi và đặt phòng)
 • LienVietPostBank (thời hạn: từ nay đến 31/12/2015): Giảm 10% cho chủ thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard và Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard. Link đặt phòng: http://www.hotels.com (Nhập số thẻ Mastercard, nhận mã ưu đãi và đặt phòng)
 • Eximbank (Đặt phòng trước 31/12/2016, lưu trú trước 31/3/2017): Giảm 8% khi đặt phòng tại Hotels.com với thẻ MasterCard. Link đặt phòng: http://www.hotels.com (Chọn khách sạn với nội dung “Price Match Guarantee”, nhập mã giảm giá “mastercard” khi thanh toán).
 •  *Hết hạn*Giảm 8% khi thanh toán qua thẻ Mastercard, ngày hết hạn mã: 12:00 31/3/2018, đặt phòng trước: 30/6/2018. Link đặt phòng: [https://www.hotels.com/hotel-deals/mastercard-vi-en/?pos=HCOM_ASIA&locale=en_VN&rffrid=mdp.hcom.aa.202.000.09.cobrand&PSRC=AFF99]
 •  Giảm 8% khi thanh toán qua Visa, ngày hết hạn mã: 12:00 1/1/2019, đặt phòng trước: 31/3/2019. Link đặt phòng: https://www.hotels.com/hotel-deals/?errorCode=managedcontentnotfound&pos=HCOM_ASIA&locale=en_VN&rffrid=mdp.hcom.vt.322.000.09

Mã giảm giá Hotels.com:

 • Giảm 5 Bảng khi đặt phòng trên 50 Bảng. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Anh.

 • Giảm 5 USD khi đặt phòng trên 50 USD. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Mỹ.

 • *Hết hạn* Giảm 10% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 12:00 1/1/2018, đặt phòng trước: 31/3/2018, thanh toán qua thẻ Mastercard. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Úc.

 • *Hết hạn*Giảm 10% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 12:00 1/7/2017, đặt phòng trước: 30/9/2017. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Úc.

 • *Hết hạn*Giảm 40 USD khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 11:00 7/7/2017, đặt phòng trước 30/10/2017. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Mỹ.

 • *Hết hạn*Giảm 10% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 11:00 7/7/2017, đặt phòng trước: 30/10/2017. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Mỹ.

 • *Hết hạn*Giảm 10% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 11:00 7/8/2017, đặt phòng trước: 30/9/2017. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Canada.

 • Giảm 25 USD khi đặt phòng trên airbnb.com với chuyến đi đầu tiên trên $75.

[https://www.airbnb.com/c/ddb4ec?locale=en”]

 • *Hết hạn* Giảm 10% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 11:00 8/8/2017, đặt phòng trước: 10/9/2017. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Mỹ.

 • *Hết hạn*  Giảm 8% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 15:00 11/12/2017, đặt phòng trước: 14/1/2018. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Mỹ.
 • *Hết hạn* Giảm 50USD tại các resort trượt tuyết ở Bắc Mỹ với giá trị đặt phòng trên 300USD khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 15:00 3/2/2018, đặt phòng trước: 31/3/2018. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Mỹ.
 • *Hết hạn*Giảm 5% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 12:00 1/4/2018, đặt phòng trước: 30/6/2018. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Úc.
 • Giảm 10% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 12:00 1/7/2018, đặt phòng trước: 31/12/2018. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Anh.
 • Giảm 10% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 15:00 4/6/2018, đặt phòng trước: 8/7/2018. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Mỹ.

 • Giảm 8% khi đặt phòng trên hotels.com bằng thẻ VISA, ngày hết hạn mã: 12:00 1/1/2019, đặt phòng trước: 31/3/2019, thanh toán qua thẻ VISA.

Expedia

Chương trình giảm giá Expedia:

Mã giảm giá Expedia:

 • Mã giảm giá 5%

 • Giảm 25 USD khi đặt phòng trên 100 USD. Chỉ giảm giá khi đặt phòng qua ứng dụng Expedia trên điện thoại

Booking.com

 • Ưu đãi cuối tuần này: khách sạn giá rẻ tại các thành phố lớn trên thế giới như: Singapore, Hongkong, Seoul, Tokyo, Paris, New York… (Xem tại đây)

In this article

Join the Conversation

8 comments

 1. best hotel booking Reply

  I have recently started a blog, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “The more sand that has escaped from the hourglass of our life, the clearer we should see through it.” by Jean Paul.

  1. Travel688 Reply

   You’re welcome and we’re glad that you found this post helpful. Thank you for the meaningful quote by the way! 🙂

 2. Çelik Konstrüksiyon Reply

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

  1. Travel688 Reply

   Thank you so much for visiting us. We glad that you’re satisfied with our work. We hope to see you back. Have a nice day! 🙂

 3. hop over to this website Reply

  I just want to mention I’m beginner to blogs and honestly savored you’re web page. Likely I’m going to bookmark your blog post . You definitely have perfect article content. Bless you for sharing your web page.

  1. Travel688 Reply

   You’re welcome and thank you for visiting us!

 4. NGa Reply

  Cảm ơn những thông tin hữu ích của bạn. Cho mình hỏi “Giảm 10% khi đặt phòng trên hotels.com, ngày hết hạn mã: 12:00 1/1/2018, đặt phòng trước: 31/3/2018, thanh toán qua thẻ Mastercard. Chỉ giảm giá khi đặt phòng trên phiên bản Úc.”/ Cho mình hởi ở đây “phiên bản ÚC” là sao? là mình chọn quốc gia là Úc đúng không bạn? Hay là tải lại phần mềm hostel ở Úc.

  1. Travel688 Reply

   Hi bạn, khi bạn click vào link để lấy mã giảm giá bạn đã được đưa đến trang đích để nhập mã bạn nhé, bạn lưu ý miễn là tổng phí được tính bằng AUD là chính xác nha!

%d bloggers like this: